Skip to main content
The pain of Bhoomi's departure

Cast: Shamin Mannan, Jay Soni, Sujata Sanghamitra, Swapna Waghmare Joshi, Sonali Sachdev, Ketkie Jain, Rasik Dave, Chhaya Vora, Divya Bhatnagar, Avinash Mukherjee, Yashashri Masurkar

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi