Skip to main content
Jai Kishan loses his baggage

Cast: Shamin Mannan, Jay Soni, Sujata Sanghamitra, Swapna Waghmare Joshi, Sonali Sachdev, Ketkie Jain, Rasik Dave, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Kartik Soni, Divya Bhatnagar, Shresth Kumar, Spandan Chaturvedi, Tejaswi Prakash Wayangankar

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi