Skip to main content
Jai strives to follow Dadaji's words

Cast: Jay Soni, Tejaswi Prakash Wayangankar, Shamin Mannan, Swapna Waghmare Joshi, Sujata Sanghamitra, Aruna Irani, Rasik Dave, Sonali Sachdev, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Kartik Soni, Divya Bhatnagar, Ketkie Jain, Shresth Kumar, Spandan Chaturvedi, Devyansh Tapuriah, Farhad shahnawaz

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi