Skip to main content
Jai Kishan makes his final decision

Cast: Shresth Kumar, Devyansh Tapuriah, Farhad shahnawaz, Jay Soni, Sujata Sanghamitra, Swapna Waghmare Joshi, Sonali Sachdev, Ketkie Jain, Rasik Dave, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Kartik Soni, Divya Bhatnagar, Aruna Irani, Spandan Chaturvedi

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi