Skip to main content
Kishan decides to go to the US

Cast: Aruna Irani, Rasik Dave, Sonali Sachdev, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Kartik Soni, Divya Bhatnagar, Divya Bhatnagar, Krunal Pandit, Yashashri Masurkar, Jay Soni

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi