Skip to main content
Parul defends her son

Cast: Avinash Mukherjee, Shamin Mannan, Jay Soni, Sonali Sachdev, Rasik Dave, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Kartik Soni, Divya Bhatnagar, Aruna Irani, Yashashri Masurkar

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi