Skip to main content
Ketki pardoned as Bharti leaves Vaishnav house

Cast: Jay Soni, Yashashri Masurkar, Shamin Mannan, Divya Bhatnagar, Aruna Irani

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi