Skip to main content
Ansu Baa blames Parul for the fake jewelry

Cast: Jay Soni, Shamin Mannan, Swapna Waghmare Joshi, Aruna Irani, Rasik Dave, Sonali Sachdev, Rajendra Chawla, Chhaya Vora, Yashashri Masurkar, Ketkie Jain, Krunal Pandit, Avinash Mukherjee, Divya Bhatnagar

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi