Skip to main content
Ankit backfires Bhoomi

Cast: Jay Soni, Shamin Mannan, Tejaswi Prakash Wayangankar, Sonali Sachdev, Aruna Irani, Avinash Mukherjee, Yashashri Masurkar

Show less

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi