Skip to main content
Prateek warns Rahul

Cast: Sunny Mahipal, Veena Sunder, Pavithra.J, Annapoorna, Anusha R, Sudha prasanna, Nirusha R, Nayana, Sujay Hegde R

Show less

Episodes

Rakshita begins the Gokuladalli Seethe journey

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Introducing Pavani, the 'Seethe' of the show

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Rahul in a dilemma

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Shamika calls off the wedding

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada