Skip to main content
Prateek confronts Jayanthi

Cast: Devaraj Shetty K, Sunny Mahipal, Veena Sunder, Arathi Pavan Kulkarni, Nirusha R, Anusha R, Sheshagiri .R. Gubbi, Pavithra.J, Pramila Subramaniya, Sudha prasanna

Show less

Episodes

Rakshita begins the Gokuladalli Seethe journey

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Introducing Pavani, the 'Seethe' of the show

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Rahul in a dilemma

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Shamika calls off the wedding

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada