Skip to main content
Pavani's mother is upset

Cast: Sunny Mahipal, Veena Sunder, Anusha R, Sheshagiri .R. Gubbi, Sudha prasanna, N. Balasubramanya, Pramila Subramaniya, Nirusha R

Show less

Episodes

Rakshita begins the Gokuladalli Seethe journey

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Introducing Pavani, the 'Seethe' of the show

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Rahul in a dilemma

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Shamika calls off the wedding

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada