Skip to main content
Pavani and her parents visit Rahul's house

Cast: Sujay Hegde R, Veena Sunder, Arathi Pavan Kulkarni, Pavithra.J, Annapoorna, Nayana, Anusha R, Sunny Mahipal, Sudha prasanna, Pramila Subramaniya, Manudev, N. Balasubramanya

Show less

Episodes

Rakshita begins the Gokuladalli Seethe journey

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Introducing Pavani, the 'Seethe' of the show

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Rahul in a dilemma

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Shamika calls off the wedding

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada