Jayanthi seeks Varadananda Swamy's help

Cast: Sunny Mahipal, Anusha R, Vinod.S, Veena Sunder, Sujay Hegde R, Manudev, Sheshagiri .R. Gubbi, Sudha prasanna, N. Balasubramanya, Nayana

Show less

Episodes

Rakshita begins the Gokuladalli Seethe journey

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Introducing Pavani, the 'Seethe' of the show

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Rahul in a dilemma

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Shamika calls off the wedding

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada