Skip to main content
Yuvraj is back in Mukta's life

Cast: Saurabh Raj Jain, Sreejita De , Tina Dutta, Mrunal Jain, Ayub Khan, Vaishali Thakkar, Gaurav Chopra, Krutika Desai Khan, Pragati Mehra, Pratima Kazmi

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi