Skip to main content
Veer tells Yuvraj's story

Cast: Ranveer Sharma, Vaishali Thakkar, Pragati Mehra, Beena Banerjee, Tina Dutta, Ayub Khan, Chaitanya Chowdhury, Gaurav Chopra, Pratima Kazmi, Rashmi Desai, Nandish Sandhu, Saurabh Raj Jain

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi