Mukta decides to marry Tej Singh

Cast: Kiran Karmarkar, Sreejita De , Tina Dutta, Tina Dutta, Vaishali Thakkar, Pragati Mehra, Gaurav Chopra, Beena Banerjee, Pratima Kazmi, Saurabh Raj Jain

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi