Mukta and Yuvraj's growing closeness

Cast: Pratima Kazmi, Tina Dutta, Tina Dutta, Sreejita De , Vaishali Thakkar, Chaitanya Chowdhury, Praneeta Sahu, Ayub Khan, Pragati Mehra, Saurabh Raj Jain

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi