Asghar holds his family captive

Cast: Tina Dutta, Mrunal Jain, Sreejita De , Ayub Khan, Vaishali Thakkar, Krutika Desai Khan

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi