Skip to main content
Rupy's stern demand

Cast: Ravi Dubey, Sargun Mehta, Priyanka Chaudhary, Ankit Gupta, Isha Malviya, Rohit Dwivedi, Arun Ranjankar, Karan Grover, Hitesh Bhardwaj, Anuraj Chahal, Aditi Bhagat, Alisha Parveen Khan, Anuradha Bhat

Show less

Episodes

Aasma finds a lead

S1E1018 ∙ Drama ∙ Hindi

Alia aims to regain trust

S1E1017 ∙ Drama ∙ Hindi

The Gills punish Aasma

S1E1016 ∙ Drama ∙ Hindi

Aasma blackmails Ranvijay

S1E1015 ∙ Drama ∙ Hindi