Skip to main content
Nehmat is misunderstood

Cast: Ravi Dubey, Sargun Mehta, Priyanka Chaudhary, Ankit Gupta, Isha Malviya, Rohit Dwivedi, Arun Ranjankar, Karan Grover, Hitesh Bhardwaj, Anuraj Chahal, Aditi Bhagat, Alisha Parveen Khan, Anuradha Bhat

Show less

Episodes

Meher harms Khushi

S1E1028 ∙ Drama ∙ Hindi

Ranvijay's generous help

S1E1027 ∙ Drama ∙ Hindi

Meher accuses Alia

S1E1026 ∙ Drama ∙ Hindi

Ranvijay learns the truth

S1E1025 ∙ Drama ∙ Hindi