Skip to main content
Nehmat is held hostage

Cast: Ravi Dubey, Sargun Mehta, Priyanka Chaudhary, Ankit Gupta, Isha Malviya, Rohit Dwivedi, Arun Ranjankar, Karan Grover, Hitesh Bhardwaj, Anuraj Chahal, Aditi Bhagat, Alisha Parveen Khan, Anuradha Bhat

Show less

Episodes

Sarab is unyielding!

S1E1079 ∙ Drama ∙ Hindi

Sarab races against the clock!

S1E1078 ∙ Drama ∙ Hindi

Meher feels the heat!

S1E1077 ∙ Drama ∙ Hindi

Haniya falls in love!

S1E1076 ∙ Drama ∙ Hindi