Skip to main content
Fateh is devastated!

Cast: Ravi Dubey, Sargun Mehta, Priyanka Chaudhary, Ankit Gupta, Isha Malviya, Rohit Dwivedi, Arun Ranjankar, Karan Grover, Hitesh Bhardwaj, Anuraj Chahal, Aditi Bhagat, Alisha Parveen Khan, Anuradha Bhat

Show less

Episodes

Meher-Haniya grow up

S1E1066 ∙ Drama ∙ Hindi

Alia coerces Armaan

S1E1065 ∙ Drama ∙ Hindi

Alia's plan falls short

S1E1064 ∙ Drama ∙ Hindi

Raja's miraculous recovery!

S1E1063 ∙ Drama ∙ Hindi