Parineeta tries to jeopardise Ragini's pregnancy

Cast: Shalini Kapoor Sagar, Sonica Handa, Namish Taneja, Varun Kapoor, Tejaswi Prakash Wayangankar, Helly Shah, Akanksha Chamola

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi