Lakshya doesn't trust Swara

Cast: Helly Shah, Tejaswi Prakash Wayangankar, Sonica Handa, Alka Kaushal, Tanima Sen, Namish Taneja

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi