Sati takes the Adishakti avatar!

Cast: Gayatri Gill Tewary, Rahul Kumar Tewary, Ram Yashvardhan, Subha Rajput, Tarun Khanna, Vishwajeet Pradhan

Show less

Episodes

Apasmara devises a heinous plan

S1E244 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shumbha frees Apasmara

S1E243 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shumbha gives his first order

S1E242 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shiva-Parvati challenge Indra

S1E241 ∙ Mythology ∙ Hindi