Shani rescues Yami

Cast: Kartikey Malviya, Tarun Khanna, Praneet Sharma, Diwakar Pundir

Show less

Episodes

The birth of Shani!

S1E1 ∙ Mythology ∙ Hindi

The christening of Shani

S1E2 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shani: The keeper of justice

S1E3 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shani wants answers

S1E4 ∙ Mythology ∙ Hindi