Skip to main content
Sangya wreaks havoc on Suryaloka!

Cast: Nikhila Suman, Ranjith, Tejaswini, Preetam, H S Nagaraj, Vikash Rao

Show less

Episodes

Sangya creates Chhaya!

S1E1 ∙ Mythology ∙ Kannada

Shani is born!

S1E2 ∙ Mythology ∙ Kannada

Christening of Shani

S1E3 ∙ Mythology ∙ Kannada

Shani's first confrontation

S1E4 ∙ Mythology ∙ Kannada