Dhara saves Jai yet again

Cast: Jay Soni, Shamin Mannan, Tejaswi Prakash Wayangankar, Sonali Sachdev, Pooja Kanwal Mahtani

Show less

Episodes

Navaratri brings blissful times in Vaishnav family

S2E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Will Bhoomi escape the evil eye?

S2E2 ∙ Romance ∙ Hindi

The Vaishnav family lose a member

S2E3 ∙ Romance ∙ Hindi

The Vaishnav family mourns Bhoomi's death

S2E4 ∙ Romance ∙ Hindi