Skip to main content
Radha prays for Rajesh

Cast: Yukti Modi, Nilesh Mohite, Kinnal Nayak, Sonal Dhami, Ankita Raval, Aksh Sukhadiya, Sunil Yaduvanshi, Purvi Desai, Hiren Pastagiya, Sonal Parsana, Kaushik Dobaroiya

Show less

Episodes

Saraswati reveals the truth

S1E178 ∙ Drama ∙ Gujarati

Urmilla puts a condition

S1E177 ∙ Drama ∙ Gujarati

Urmilla is shocked

S1E176 ∙ Drama ∙ Gujarati

Krish informs Urmilla

S1E175 ∙ Drama ∙ Gujarati