Skip to main content
Krish decides to call Raju

Cast: Yukti Modi, Nilesh Mohite, Kinnal Nayak, Sonal Dhami, Ankita Raval, Aksh Sukhadiya, Sunil Yaduvanshi, Purvi Desai, Hiren Pastagiya, Sonal Parsana, Kaushik Dobaroiya

Show less

Episodes

Krish informs Urmilla

S1E175 ∙ Drama ∙ Gujarati

Krish talks to Radha

S1E174 ∙ Drama ∙ Gujarati

A big revelation

S1E173 ∙ Drama ∙ Gujarati

Urmila is upset

S1E172 ∙ Drama ∙ Gujarati