Skip to main content
Kiara tries to kill Radha

Cast: Yukti Modi, Nilesh Mohite, Kinnal Nayak, Sonal Dhami, Ankita Raval, Aksh Sukhadiya, Sunil Yaduvanshi, Purvi Desai, Hiren Pastagiya, Sonal Parsana, Kaushik Dobaroiya

Show less

Episodes

Urmila is upset

S1E172 ∙ Drama ∙ Gujarati

Urmilaa gets furious

S1E171 ∙ Drama ∙ Gujarati

Wedding rituals begin

S1E170 ∙ Drama ∙ Gujarati

Radha tells Rajesh to keep it a secret

S1E169 ∙ Drama ∙ Gujarati