Skip to main content
Saavi apologises to Arjun

Episodes

New Episode

S1E472 ∙ Drama ∙ Marathi

Arjun's doppelganger in love!

S1E471 ∙ Drama ∙ Marathi

Saavi's Vat Savitri!

S1E470 ∙ Drama ∙ Marathi

Saavi's unexpected revelation

S1E469 ∙ Drama ∙ Marathi