Skip to main content
Tarini and Siddanth's first Bheemana Amavasye

Cast: Amita Kulal, Akshay, Ashok, Mandya Ramesh, Prathama Prasad, Babu Hiranniah, Dharmendra Urs, Aradhana, Chandru, Lakshmi, Sriram, Shilpa Nag, Simran Kabza

Show less

Episodes

Siddhanth meets Tharini

S1E1 ∙ Romance ∙ Kannada

Tharini puts forth a request

S1E2 ∙ Romance ∙ Kannada

Siddhanth fabricates a story

S1E3 ∙ Romance ∙ Kannada

Siddhanth in a pickle

S1E4 ∙ Romance ∙ Kannada