Skip to main content
Danger lurks around Agasthya

Cast: Kaustubha Mani, Sihi Kahi Chandru, Arun, Sahana Chandrashekar, NA, Veena Rao, Tejaswini Prakash, Abhinav Vishwanathan

Show less

Episodes

Inchara's humble appeal!

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Agasthya-Inchara are in trouble!

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Inchara looks for job!

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Inchara meets Santhosh Rathod!

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada