Skip to main content
Brinda vows to destroy Dev's family

Cast: Sayantani Ghosh, Shaleen Bhanot, Nia Sharma, Vijayendra Kumeria, Jasmin Bhasin, Shobha Kapoor, Ekta Kapoor, Santram Varma, Ranjan Kumar Singh

Show less

Episodes

Manyata's life at risk?

S4E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Nayantara arrives to avenge her mother

S4E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Nayantara plans to kill Dev

S4E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Nayantara hatches a new plan

S4E4 ∙ Drama ∙ Kannada