Skip to main content
Kanchana deceives Akshay!

Episodes

Akshay and Nandini's wedding preparations

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Kanchana ruins Akshay and Nandini's marriage

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Akshay saves Nandini from the fire

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Kanchana's spirit stalks Akshay

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada