Swara is missing

Cast: Chander Bahel, Suhas Jahagirdar, Prashant Savaliya, Vaishakhi Shah, Bhumika Patel

Show less

Episodes

Dhwanit misses his father

S1E719 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun prays to Baalgopal

S1E718 ∙ Drama ∙ Gujarati

Will Dhwanit stay back?

S1E717 ∙ Drama ∙ Gujarati

Motibaa welcomes Dhwanit

S1E716 ∙ Drama ∙ Gujarati