Skip to main content
Dhun's friendly behavior

Cast: Vaishakhi Shah, Prashant Savaliya, Firoze Irani, Pinky Parikh, Bhumika Patel, Bimal Trivedi, Akshay Patel, Kamini Panchal, Priyank Gajjar, Bhupat Kaka, Nipun Soni

Show less

Episodes

Motibaa has found a solution

S1E798 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhwanit decides something

S1E797 ∙ Drama ∙ Gujarati

Lajja gets furious

S1E796 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhwanit is worried

S1E795 ∙ Drama ∙ Gujarati