Skip to main content
Dhun and Dhwanit's romantic moments

Cast: Vaishakhi Shah, Prashant Savaliya, Firoze Irani, Pinky Parikh, Bhumika Patel, Bimal Trivedi, Akshay Patel, Kamini Panchal, Priyank Gajjar, Bhupat Kaka, Nipun Soni

Show less

Episodes

Anahita seeks permission from Motibaa

S1E764 ∙ Drama ∙ Gujarati

Chirag receives a call

S1E763 ∙ Drama ∙ Gujarati

Pari tells the truth to Motibaa

S1E762 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun denies Dhwanit's proposal

S1E761 ∙ Drama ∙ Gujarati