Skip to main content
Sudhakar is worried about Pallavi

Cast: Nakshatraa Medhekar, Vikas Patil, Rajan Bhise, Lekha Mukund, Kshama Ninave, Tejpal Wagh, Swapnil Ghadyalji, Pooja Kadam

Show less

Episodes

Pallavi's exam result

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Conspiracy or coincidence?

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Sudhakar suspects conspiracy

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Pallavi and Shishir on a day out

S1E4 ∙ Drama ∙ Marathi