Skip to main content
Family searches Abhay

Cast: Dhwani Upadyaya, Harshil Desai, Padmesh Pandit, Manisha Trivedi, Ruby Thakkar, Pravin Pan Patil, Maulik Goswami, Aakansha Bhatt, Mona Mokha, Gopal Barot, Kushal Shah, Jagruti Parikh

Show less

Episodes

Anokhi informs Devarshi

S1E850 ∙ Romance ∙ Gujarati

Abhay hits on Anokhi head

S1E849 ∙ Romance ∙ Gujarati

Anokhi and Abhay meet

S1E848 ∙ Romance ∙ Gujarati

Abhay runs away

S1E847 ∙ Romance ∙ Gujarati