Anokhi's family cherishes togetherness

Cast: Dhwani Upadyaya, Harshil Desai, Padmesh Pandit, Manisha Trivedi, Ruby Thakkar, Pravin Pan Patil, Maulik Goswami, Aakansha Bhatt, Mona Mokha, Gopal Barot, Kushal Shah, Jagruti Parikh

Show less

Episodes

Devarshi gets attracted towards Anokhi

S1E773 ∙ Romance ∙ Gujarati

Hema is angry

S1E772 ∙ Romance ∙ Gujarati

Devarshi wants to gift sari to Anokhi

S1E771 ∙ Romance ∙ Gujarati

Devarshi brings Sari for Anokhi

S1E770 ∙ Romance ∙ Gujarati