Anokhi and Abhay begin Pradakshina

Cast: Kalp Media, Dhwani Upadyaya, Harshil Desai, Vidyut shah, Kalp Trivedi

Show less

Episodes

Sulochana is furious

S1E769 ∙ Romance ∙ Gujarati

Anokhi scares Devarshi

S1E768 ∙ Romance ∙ Gujarati

Lokesh gives a challenge to Sulochana

S1E767 ∙ Romance ∙ Gujarati

Devarshi and Deepti tries to convince Anokhi

S1E766 ∙ Romance ∙ Gujarati