Adhya asks Devarshi to stay

Cast: Dhwani Upadyaya, Harshil Desai, Padmesh Pandit, Manisha Trivedi, Ruby Thakkar, Pravin Pan Patil, Maulik Goswami, Aakansha Bhatt, Mona Mokha, Gopal Barot, Kushal Shah, Jagruti Parikh

Show less

Episodes

Devarshi wants to gift sari to Anokhi

S1E771 ∙ Romance ∙ Gujarati

Devarshi brings Sari for Anokhi

S1E770 ∙ Romance ∙ Gujarati

Sulochana is furious

S1E769 ∙ Romance ∙ Gujarati

Anokhi scares Devarshi

S1E768 ∙ Romance ∙ Gujarati