Skip to main content
Parinitha tells her family about Vidyadhar

Cast: Sudha Belwadi, Sushma Bharadwaj, Sunder Raj, Jayalakshmi Patil, S S Sunil, Surabi Vashista, Gaurav Venkatesh

Show less

Episodes

Political bigwigs shield Chintadri

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Sudarshan's anger at Mythili

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada

Parinitha's quest to find Vidyadhar

S1E5 ∙ Drama ∙ Kannada

Parinitha goes in search of Vidyadhar

S1E6 ∙ Drama ∙ Kannada