Skip to main content
A task for Shakuntala Devi

Lakshana - Season 1 - Episode 216

A task for Shakuntala Devi

07 Jun 2022

21 min

Kannada

Drama

U/A 13+

Episodes

Nakshatra, truly Lakshana!

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Will Nakshatra get a new job?

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Bhupathi attends a party

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Nakshatra confronts Bhupathi

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada