Skip to main content
Sudha's mother visits her house

Cast: Jyothi Rai, Veena Ponnappa, Prakash Shetty, Diya, Disha Rai, Diya, Skanda

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Radha dies

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada