Skip to main content
Chandra tries to obtain Mahesh's bank details

Cast: Gayatri, Pavan, Mani, Madan, Sudha, Chandra, Mahesh, Vyjayanthi

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Radha dies

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada