Skip to main content
Kamala's plan fails

Cast: Dipti Ketkar, Pramod Pawar, Sandhya Matre, Vasudha Deshapande, Bhagyashree Pane, Akshay Kelkar, Ashwini Kasar, Akshar Kothari

Show less

Episodes

The fearless journalist

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev gets promoted

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev exposes the minister's son

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev's rival, Nikhil Jagtap

S1E4 ∙ Drama ∙ Marathi